Rubenianum Fellowship

Een jaarlijkse onderzoeksbeurs

Jonge Amerikaanse onderzoekers, verbonden aan een Amerikaanse universiteit en werkzaam rond de Vlaamse kunst uit de 16de en 17de eeuw, kunnen een beurs ontvangen voor een onderzoeksverblijf in het Rubenianum.

Wat?

Jonge Amerikaanse onderzoekers die over vroegmoderne Vlaamse kunst werken, kunnen via het Rubenianum Fellowship-programma een beurs aanvragen voor een onderzoeksverblijf van minimaal 6 en maximaal 12 maanden in het Rubenianum.

Voor onderzoekers die in het Rubenianum willen verblijven met een eigen beurs, zie hier.

 

Voor wie?

Voor doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers die staatsburger zijn in de V.S. of daar permanent resideren. De voorkeur gaat naar min-30-jarigen.

 

Verwachtingen

  • deelnemen aan interuniversitaire seminars in Leuven en Gent;
  • het geven van één publiek toegankelijke zondagochtendlezing in het Kolveniershof en een korte, academische presentatie voor de wetenschappelijke staf;
  • het onderzoek toelichten in The Rubenianum Quarterly.

 

Rubenianum Fellow 2015-2016

Jamie Richardson
Bryn Mawr College, Department of History of Art, PhD candidate

In haar verhandeling onderzoekt dra. Richardson de rol van Frans Francken de Jongere in de ontwikkeling van het 17de-eeuwse Vlaamse genre van de geschilderde kunstkamer. Daarnaast kadert zij Franckens oeuvre binnen de vroegmoderne verzamelcultuur.  

 

Praktisch

Het stipendium bedraagt 27.000 dollar voor een verblijf van twaalf maanden. Wie minder dan twaalf maanden blijft – met een minimum van zes maanden – ontvangt een bedrag dat naar verhouding is aangepast.

  • Fellows krijgen een ziekteverzekering.
  • Kennis van het Nederlands verhoogt de kans om toegelaten te worden.
  • De kandidaat moet in België verblijven tijdens de duur van de fellowship.
  • Het aanmeldingsformulier kan worden gedownload via de BAEF website.

Meer info via

 

Het Rubenianum Fellowship wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Rubenianum Fund en de Belgian American Educational Foundatioin (BAEF).