RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Twee onderzoeksinstituten werken samen

Het uitbouwen van kunsthistorische documentatie voor het professionele onderzoek is een kerntaak van zowel het Rubenianum in Antwerpen als het RKD in Den Haag. De twee instituten werken daarom samen aan het digitaal documenteren van Vlaamse kunst en wisselen expertise uit.

Complementair werken is het uitgangspunt: het Rubenianum sluit zijn werkprocessen aan op die van het RKD en legt inhoudelijk, vanuit zijn specifieke expertise over Vlaamse kunst, de nodige accenten. 

Concreet verrijkt het Rubenianum de database RKDimages met documentatie – digitale afbeeldingen, kunstwerkinformatie, literatuurverwijzingen – met betrekking tot vroegmoderne Vlaamse kunst. Daarnaast zijn beide instellingen nauw betrokken bij elkaars projecten.

Omdat het RKD en het Rubenianum hetzelfde doelpubliek dienen en eenzelfde functie vervullen, komt deze structurele samenwerking niet alleen beide instellingen maar vooral ook de onderzoekers en kunstliefhebbers ten goede.

Voor meer informatie over de samenwerking, zie TRQ 2012/3, META 2012/8 en Codart news.