Missie

Het Rubenianum en het Centrum Rubenianum vzw hebben als gedeelde missie het initiëren en faciliteren van het kunsthistorisch onderzoek naar de Vlaamse kunst van de 16de en de 17de eeuw. Het instituut wilt vanuit zijn expertise, collecties en werking een kennisknooppunt vormen ten dienste van de internationale onderzoeksgemeenschap, erfgoedprofessionals en geïnteresseerde particulieren.

Met dit doel streeft het Rubenianum ernaar om de meest gespecialiseerde en volledige onderzoekscollecties in dit domein aan te bieden. De wetenschappelijke bibliotheek telt meer dan 92.000 titels: boeken, tijdschriften, artikels en excerpten, en catalogi van tentoonstellingen, musea en veilingen. De kunstwerkdocumentatie en bijzondere collecties bevatten honderdduizenden foto’s, nota's, knipsels en archiefstukken. De collecties worden systematisch ontsloten, zowel online als in de leeszaal die dagelijks toegankelijk is.

Kennisdeling gebeurt daarnaast in publicaties, kunsthistorische opinies verstrekt aan particulieren en organisaties, en in samenwerkingsvormen en internationale symposia. Onderzoek van binnen- en buitenlandse gastonderzoekers wordt actief ondersteund.