Collectie Walter S. Gibson

Het Rubenianum ontving in 2018 het archief van de Amerikaanse kunsthistoricus Prof. Walter S. Gibson. Gibson was een van dé autoriteiten van het Bruegelonderzoek. Zijn archief vormt de neerslag van meer dan 60 jaar onderzoek naar 15de- en 16de-eeuwse Nederlandse en Vlaamse meesters.

De Amerikaanse kunsthistoricus Prof. Walter S. Gibson (1932-2018) schonk zijn omvangrijke archief aan het Rubenianum. Gibson deed onderzoek naar en publiceerde sinds de jaren 1970 over Bosch en vooral over Bruegel. Hij verzamelde meer dan 60 jaar lang materiaal over de  15de- en 16de-eeuwse Nederlandse en Vlaamse kunstenaars.

Het archief van 14 strekkende meter bestaat uit 74 dozen en weegt ongeveer 1 ton. Het omvat behoorlijk wat ongepubliceerd materiaal. Bijzonder interessant is het bibliografisch apparaat. Dankzij de thematische en iconografische focus en indeling zal het onderzoekers in staat stellen om de meest obscure publicaties m.b.t. Bruegelonderzoek terug te vinden. 


De collectie is in staat van verwerking en kan enkel op verzoek geraadpleegd worden in de leeszaal na contact via rubenianum@antwerpen.be.