Collectie Van Herck

Documentatie/archief van Charles Van Herck over de Antwerpse beeldhouwkunst uit de 17de en de 18de eeuw.

Historiek

Het Rubenianum bewaart de documentatie van de voormalige Antwerpse kunsthandelaar Charles Van Herck (1884-1955). De familie Van Herck is al sinds de 19de eeuw actief in de wereld van de antiquairs. In 1947 richtte Charles Van Herck zijn ‘Zaal Van Herck’ op. De firma, waar maandelijks veilingen plaatsvonden, bleef tot 1994 bestaan. Van Herck, een specialist van de Antwerpse beeldhouwkunst uit de 17de en de 18de eeuw, legde ook een kunstwerkdocumentatie aan.

 

Inhoud en structuur

De kern van de collectie bestaat uit fiches en foto's van verschillende beeldhouwers en hun werken. Daarnaast ook wat algemenere documentatie, enkele personalia en ook stukken die door Charles' zoon Alfons werden toegevoegd. De collectie is onlosmakelijk verbonden met de documentatie van Van Hercks onderzoekspartner Adolf Jansen (1899 - 1989), eveneens bewaard in het Rubenianum.

 

Raadpleging

De collectie is volledig geïnventariseerd en online doorzoekbaar in de archiefdatabank van het Rubenianum.

Het materiaal kan op verzoek geraadpleegd worden in de leeszaal na contact via rubenianum@antwerpen.be. Gelieve ook steeds een documentaanvraag te plaatsen in de collectiecatalogus.