Collectie Lindsey Shaw-Miller

Documentatie over Michael Sweerts (1618-1664).

De documentatie omvat twee dozen werkdossiers van Lindsey Shaw-Miller, geordend per kunstwerk of onderwerp en twee dozen documentatie uit het werkarchief van Malcolm Waddingham (1927-2014), die zij van hem kreeg. 

De collectie dient nog verwerkt te worden. Er bestaat reeds een basisinventaris in Excel. Deze inventaris en de documentatie zelf kunnen op verzoek geraadpleegd worden in de leeszaal na contact via rubenianum@antwerpen.be.