Collectie Jean-Pierre De Bruyn

Documentatie/werkarchief over Erasmus Quellinus II (1607-1678).

Historiek

In 2014-2018 schonk Jean-Pierre De Bruyn zijn persoonlijke werkarchief over Erasmus Quellinus II aan het Rubenianum. De Bruyn voltooide in 1982 zijn doctoraat over de kunstenaar aan de Universiteit Gent, wat resulteerde in de eerste monografische studie over Quellinus in 1988.

Het onderzoek naar Quellinus bleef in De Bruyns hele loopbaan centraal staan en culmineerde in de tentoonstelling ‘Dans le sillage de Rubens, Erasme Quellin’ in het Musée de Flandre, Cassel in 2014, de eerste monografische tentoonstelling gewijd aan deze kunstenaar. De tentoonstellingscatalogus bevat een uitgebreide bibliografie en een gereviseerd overzicht van Quellinus’ oeuvre.

Inhoud en structuur

De collectie omvat hoofdzakelijk boeken, veilingcatalogi, correspondentie en een uitgebreide (beeld)documentatie omtrent het oeuvre van Erasmus Quellinus II. Daarnaast handelt een deel van de collectie over andere kunsthistorische onderwerpen gerelateerd aan de uiteenlopende functies die De Bruyn vervulde tijdens zijn professionele leven.

De collectie werd met zorg geordend en geïnventariseerd door de archiefvormer.

Voor meer achtergrondinformatie, zie The Rubenianum Quarterly 2015/1.

Raadpleging

De archiefcollectie is volledig geïnventariseerd en online doorzoekbaar in de archiefdatabank van het Rubenianum. Het materiaal kan geraadpleegd worden in de leeszaal na aanvraag via de collectiecatalogus. De bibliotheekcollectie en de losse stukken in deze publicaties zijn nog in staat van verwerking.