Biografie van Max Rooses

Kom hier meer te weten over de man die dit huis bewoonde

Tot op heden werd er nog geen volledige biografie over Max Rooses gepubliceerd. Dit zal ook geen eenvoudige klus zijn gezien Rooses’ veelzijdige carrière (zie ook de pagina ‘Plafondcassettes’ in salon 2).

Reeds tijdens en kort na Rooses’ leven, wezen verschillende personen op deze veelzijdigheid en op de mogelijkheden en moeilijkheden die een biografie met zich mee zou brengen.

"[...] moeilijkheid om Max Rooses veelzijdige werkzaamheid in eenige welbepaalde kaders te vatten [...]"*


"Er is nog zooveel, waar de latere biograaf overvloedige stof aan heeft voor een boek, waar een prachtige zedeles uit spreken zal."**


"Welk een man van veelzijdige en uitzonderlijke verdienste [...]."***


"En Max Rooses heeft dit alles klaargespeeld in één leven."****


Tijdens het Max Roosesproject werd aan de hand van secundaire literatuur én een deel van de geïnventariseerde archiefstukken, een puntsgewijs, chronologisch overzicht opgesteld van de belangrijkste gebeurtenissen in Rooses’ leven en werk. Deze kan je hier raadplegen.

 

* Jef Van de Venne, 'Max Rooses’, in: Mannen van beteekenis in onze dagen, vol. 6, 1893, p. 252. 

** Emmanuel De Bom, ‘Max Rooses: in memoriam (10 Februari 1839-15 Juli 1914)’, in: Het boek, 4, 1915, p. 192.

*** Herman F. Bouchery in Max Rooses herdacht, in: De Gulden Passer, jg. 16-17, 1939, nr. 2, p. 9.

**** Leon Voet, ‘Max Rooses’, in: De autotoerist, 17:24, 1964, p. 1159.