Max Roosesproject: Webtentoonstelling

Lees hier de inhoudelijke resultaten van het Max Roosesproject (2020-2021).

Project

Max Rooses (1839-1914) is een belangrijke figuur binnen de Vlaamse cultuurgeschiedenis. Niet alleen schreef hij de eerste wetenschappelijke oeuvrecatalogus over Rubens, hij was ook de eerste conservator van Museum Plantin-Moretus in Antwerpen, een belangrijke literatuurcriticus en een voorvechter van de Vlaamse beweging. Hij zetelde in talrijke commissies en verenigingen en drukte op die manier zijn stempel op de culturele en politieke ontwikkelingen van zijn tijd. Zijn rol binnen het Vlaamse culturele erfgoedveld is dan ook niet te onderschatten.

De papieren nalatenschap van deze veelzijdige man is vandaag verspreid over verschillende instellingen in Antwerpen – het Rubenianum, het Letterenhuis, het Museum Plantin-Moretus en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten – en ook daarbuiten. Dankzij subsidie van de Vlaamse overheid, in het kader van de inhaalbeweging digitale collectieregistratie, werd dit verspreide archief in 2020-2021 in kaart gebracht. Het project is een initiatief van het Rubenianum in partnerschap met de vermelde bewaarinstellingen en Archiefbank Vlaanderen. De resultaten ervan kan je bekijken in deze webtentoonstelling.

Hotel Max Rooses als gids door het archief

Er lijkt geen betere leidraad door Rooses’ leven en werken dan de zorgvuldig vormgegeven interieurs in zijn eigen woning in de Provinciestraat 83 te Antwerpen. Want, zo stelt Lode Declerq in zijn artikel ‘Max Rooses als inspirator van de Neo-Vlaamse Renaissance’:

"In de salons op het gelijkvloers ontvouwt Rooses een iconografische thematiek die kan gelezen worden als een intellectuele biografie."*

Aan de hand van deze interieurs, waarvan de decoratie vele referenties naar Rooses’ professionele leven bevatten, word je als het ware door zijn archief gegidst. Ontdekt de drie salons en de werkkamer via de blokken onderaan deze pagina.

In het kader van het project werden de historische salons – die nog vrij intact bewaard zijn – dan ook gefotografeerd, waarvan je het resultaat hier eveneens kan aanschouwen. Wandel mee door wat Paul Fredericq omschrijft als:

"zijn fraaie woning in de Provinciestraat, die hij zelf gebouwd en smaakvol versierd had met schilderijen van Rubens, Jordaens, Van Dijck en enkele hedendaagsche meesters, en waar hij zijne vrienden en medestrijders zoo hartelijk en zoo gastvrij placht te ontvangen."**

Om het met de toepasselijke woorden – al gingen die over het Museum Plantin-Moretus – van Rooses zelf te zeggen:

Ik wil u een huis doen kennen.”***

Hotel Max Rooses - gevel

* In: Bulletin Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis nr. 2, 1990, p. 40.
** 'In Memoriam Max Rooses’, in: Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, jg. 24, juli-december 1914, dl. 48, p. 213.
*** In: Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, jg. 18, 1908, dl. 35, p. 85.